Med Experts Skin&Hair Patryk Szklarz Rafał Dudek s.c.

Kli­nika try­cho­lo­gii Med Experts Ski­n& Hair z Kato­wic zaj­muje się kom­plek­so­wym lecze­niem cho­rób skóry głowy oraz wło­sów. Wyko­nuje zabiegi zwią­zane z lecze­niem łysie­nia, łojo­toku, łupieżu oraz wypa­da­nia wło­sów. Doświad­czony try­cho­log wykona dokładną dia­gnozę. Zapro­po­nuje także zabiegi medy­cyny este­tycz­nej jak wygła­dza­nie zmarsz­czek czy wypeł­nie­nie ust.

Produkty/Usługi:
trycholog
trychologia
lekarz od włosów
leczenie łupieżu

Słowa kluczowe: leczenie łupieżu lekarz od włosów trychologia katowice trycholog

Dane firmy

Adres

ul. Stefana Wyszyńskiego 4
40-132 Katowice

Województwo

Śląskie

NIP

634-297-37-72

REGON

385577630

Telefon

792 788 588

E-mail

[email protected]

Strona WWW

http://medexperts.pl